۰۹۳۹۱۱۸۳۰۷۹

 کارت ویزیت

کارت‌های ویزیت ساده، کارتهای فانتزی وو برچسب (لیبل)

ثبت سفارش

تراکت و بروشور

چاپ تراکت و بروشور گلاسه ،تحریر دورو و یکرو در سایز های مختلف

ثبت سفارش

چاپ و تکثیر لوح فشرده

چاپ و تکثیر انواع لوح فشرده در تیراژهای مختلف، مناسب برای تبلیغات و برندینگ شرکت و محصولات، تبلیغات انتخاباتی و زمینه‌های دیگر...

ثبت سفارش

سلفون براق یک رو (4.8*8.5) تحویل 7روزه تعداد 1000 عدد

سلفون براق دو رو (4.8*8.5) تحویل 7روزه تعداد 1000 عدد

سلفون مات یک رو (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

سلفون مات دو رو (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

گلاسه بدون روکش یک رو (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

گلاسه بدون روکش دو رو (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

کتان امباس یک رو (4.8*8.5) تحویل 7روزه تعداد 1000 عدد

کتان امباس دو رو (4.8*8.5) تحویل 7روزه تعداد 1000 عدد

لیبل یووی یک رو (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5) تحویل 7 روزه تعداد 1000 عدد

لیبل شیشه ای (4.8*8.5) تحویل 15روزه تعداد 1000 عدد

1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)

2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)

5000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)

1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

1000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

5000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

1000 عدد پاکت A5 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

2000 عدد پاکت A5 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

5000 عدد پاکت A5 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)

1000 عدد پاکت A4 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

2000 عدد پاکت A4 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

5000 عدد پاکت A4 پاکتی تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)

1000عدد پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (23*26)

2000عدد پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (23*26)

5000عدد پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (23*26)

1000عدد پاکت A5کیسه ای گلاسه 135 گرم (24.5*34.5)

2000عدد پاکت A5کیسه ای گلاسه 135 گرم (24.5*34.5)

5000عدد پاکت A5کیسه ای گلاسه 135 گرم (24.5*34.5)

1000عدد پاکت A4کیسه ای گلاسه 135 گرم (34.5*48)

2000عدد پاکت A4کیسه ای گلاسه 135 گرم (34.5*48)

5000عدد پاکت A4کیسه ای گلاسه 135 گرم (34.5*48)

1000عدد پاکت A5پاکتی گلاسه 135 گرم (24.5*34.5)

2000عدد پاکت A5پاکتی گلاسه 135 گرم (24.5*34.5)

5000 عدد پاکت A5 پاکتی گلاسه 135 گرم(24.5*34.5)

1000عدد پاکت A4 پاکتی گلاسه 135 گرم (34.5*48)

2000عدد پاکت A4 پاکتی گلاسه 135 گرم (34.5*48)

5000عدد پاکت A4پاکتی گلاسه 135 گرم (34.5*48)

1000عدد پاکت ملخی گلاسه 120 گرم (23*26)

1000عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 120 گرم (24.5*34.5)

1000عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 120 گرم (34.5*48)

1000 شماره فاکتور دو نسخه ای A4 تک رنگ مشکی

1000 شماره فاکتور سه نسخه ای A4 تک رنگ مشکی

2000 شماره فاکتور دو نسخه ای A4 تک رنگ مشکی

2000 شماره فاکتور سه نسخه ای A4 تک رنگ مشکی

1000 شماره فاکتور دو نسخه ای A5 تک رنگ مشکی

1000 شماره فاکتور سه نسخه ای A5 تک رنگ مشکی

2000 شماره فاکتور دو نسخه ای A5 تک رنگ مشکی

2000 شماره فاکتور سه نسخه ای A5 تک رنگ مشکی

1000 شماره فاکتور دو نسخه ای A4 تک رنگ

1000 شماره فاکتورسه نسخه ای A4 تک رنگ

2000 شماره فاکتور دو نسخه ای A4 تک رنگ

2000 شماره فاکتور سه نسخه ای A4 تک رنگ

1000 شماره فاکتور دو نسخه ای A5 تک رنگ

1000 شماره فاکتور سه نسخه ای A5 تک رنگ

2000 شماره فاکتور دو نسخه ای A5 تک رنگ

2000 شماره فاکتور سه نسخه ای A5 تک رنگ

1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)

1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)

1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43.5*59)

1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*48.5)

2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)

2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43.5*59)

2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*48.5)

1000 برگ پوستر A3 یک رو 80 گرم سایز (29.7*42)

1000 برگ پوستر A3 دو رو 80 گرم سایز (29.7*42)

1000 برگ پوستر A2 یک رو 80 گرم سایز (43.5*59)

1000 برگ پوستر B2 یک رو 80 گرم سایز (69*48.5)

2000 برگ پوستر A3 یک رو 80 گرم سایز (29.7*42)

2000 برگ پوستر A2 یک رو 80 گرم سایز (43.5*59)

2000 برگ پوستر B2 یک رو 80گرم سایز (69*48.5)

سلفون براق دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 7 روز کاری

سلفون مات دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 7 روز کاری

لمینت براق دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 10روز کاری

لمینت براق دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 7روز کاری

لمینت مات دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 10روز کاری

لمینت مات دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 7روز کاری

لمینت برجسته دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 7روز کاری

لمینت براق طرح موج دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 15روز کاری

لمینت مات طرح موج دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 15روز کاری

لمینت برجسته طلاکوب دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 15روز کاری

سلفون مات مخملی دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*9) 18روز کاری

لمینت برجسته ویزیتی دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (4.8*8.5) 12روز کاری

لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (4.8*8.5) 12روز کاری

لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (4.8*8.5) 12روز کاری

لمینت برجسته مربع دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*5.8) 12روز کاری

لمینت براق مربع دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*5.8) 12روز کاری

لمینت مات مربع دو رو دور گرد 1000 عددی سایز (5.8*5.8) 12روز کاری

سلفون براق دو رو دور گرد 500 عددی سایز (5.8*9) 7 روز کاری

سلفون مات دو رو دور گرد 500 عددی سایز (5.8*9) 7 روز کاری

لمینت براق دو رو دور گرد 500 عددی سایز (5.8*9) 7روز کاری

لمینت مات دو رو دور گرد 500 عددی سایز (5.8*9) 7روز کاری